Zarząd - Osowiec Śląski

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zarząd

DFK
 

W dniu 26 stycznia 2019 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze kola DFK
Towarzystwa Spoleczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w Osowcu.
Zostały wybrane nowe władze koła.


Zarząd

Przewodnicząca - Sylwia Blacha
Z-ca przew - Dawid Galus

Skarbnik - Jolanta Loch

Sekretarz - Anna Langner

Członek - Bożena Sochor

Członek - Dorota Kokot

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Krzysztof Schwientek
Członek - Irena Skiba

Członek - Karina Loch

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego